Ogłoszenie Zarządu

Ostatnia aktualizacja 15 kwietnia 2023 przez Redaktor

Szanowni działkowicze,
Zarzad Ogrodu informuje, że w dniu 29/04/2023 o godz 10/30
odbędzie się walne zebrane sprawozdawcze. W przypadku braku obecności powyżej  50% zebrane zostanie przeprowadzone w drugim terminie o godz. 11/00. 

Informacja

Ostatnia aktualizacja 16 kwietnia 2021 przez Redaktor

Szanowni Działkowicze,


Przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka. W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o o gospodarowaniu i składowaniu odpadów, która weszła w życie w tym roku. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłowe segregowanie i składowanie odpadów a co za tym idzie kary finansowe. Jeżeli w poszczególnych kontenerach będą znajdowały się odpady, które nie powinny się tam znaleźć będą nakładane kary finansowe sięgające trzykrotnej opłaty. Dlatego apeluję, aby zwracać uwagę na działkowców, dla których nie ma żadnych norm i zasad narażając Nas wszystkich na dodatkowe koszty. Nie zostawiajmy również śmieci obok kontenerów jeżeli są pełne. Musimy mieć świadomość, że nie tylko działka jest dla nas najważniejsza, ale również cały ogród musimy traktować jako dobro wspólne.

Ogłoszenie

Ostatnia aktualizacja 4 lipca 2020 przez Redaktor

Szanowni działkowicze,

Biuro Zarządu jest czynne w środy w godz. 17/00-19/00

W tym czasie można dokonywać opłat za użytkowanie działki. 

Opłaty można również dokonać na konto bankowe. Numer konta oraz kwota do zapłaty dostępne są w zakładce opłaty. 

Zarząd ROD

Ogłoszenie

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia 2020 przez Redaktor

W związku z pojawiającymi się pytaniami działkowców odnośnie przebywania na działce, Zarząd Ogrodu informuje, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formowania wniosku, oby obowiązywał zakaz przebywania na działce. Obostrzenia wprowadzone przez władze państwowe nie odnoszą się bezpośrednio do ogrodów działkowych. Ich terenów nie wskazano jako wyłączonych z użytkowania w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31.03.2020.

Na gruncie prawa działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Ograniczenia dotyczą zakazu przebywania na działkach dla osób spoza najbliższej rodziny, zabronione jest wspólne biesiadowanie, grillowanie. Należy ograniczyć do minimum przebywanie na działce jeżeli nie jest to konieczne, zachowaniu szczególnej ostrożności w dotarciu na działkę jak również powstrzymywanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Postępujmy odpowiedzialnie, tylko wtedy mamy szansą za zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych na działce.

Zarząd ROD “OŚWIATA”

Spalanie odpadów w ogrodzie

Ostatnia aktualizacja 13 listopada 2019 przez Redaktor

Szanowni działkowicze, nadszedł okres porządków w ogrodach – grabimy, sprzątamy, zabezpieczamy roślinność na zimę. Niestety
wielu działkowców w tym okresie spala odpady na działce. Powoduje to, że nad ogrodami, nad miastem unoszą się kłęby dymu a działkowcy zamiast dbać o środowisko przyczyniają się do powstawania smogu. Wielokrotnie w ogrodach interweniują służby.

Pamiętajmy, że na terenie ogrodów działkowych obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów (w tym odpadów „zielonych”).
Podstawa prawna:
Art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: „ Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

Ogłoszenie

Ostatnia aktualizacja 13 listopada 2019 przez Redaktor

Szanowni Działkowcy,

Od dnia 01.10.2019 roku wjazd na parking będzie możliwy wyłącznie dla działkowców posiadających pilot do otwierania bramy. Zainteresowani mogą nabyć pilot w biurze zarządu.

Koszt pilota zgodnie z uchwałą nr 14/2019 z dnia 22.04.2019r Walnego zebrania wynosi 50 zł.