Walne zebranie

W związku z panującą epidemią, a co za tym idzie wprowadzonymi obostrzeniami min. dotyczące zgromadzeń,  Zarząd Ogrodu mając na uwadze zdrowie i życie działkowców podjął uchwałę o nie przeprowadzaniu  walnego zebrania sprawozdawczego w bieżącym roku.

Zgodnie z uchwałą nr. 4/2020 z dnia 25/06/2020r. Krajowej Rady opłaty za użytkowanie działki są obowiązujące w wysokości uchwalonej na Walnym Zebraniu w roku 2019.

Zarząd ROD

Ogłoszenie

Szanowni działkowicze,

Biuro Zarządu jest czynne w środy w godz. 17/00-19/00

W tym czasie można dokonywać opłat za użytkowanie działki. 

Opłaty można również dokonać na konto bankowe. Numer konta oraz kwota do zapłaty dostępne są w zakładce opłaty. 

Zarząd ROD

Ogłoszenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami działkowców odnośnie przebywania na działce, Zarząd Ogrodu informuje, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formowania wniosku, oby obowiązywał zakaz przebywania na działce. Obostrzenia wprowadzone przez władze państwowe nie odnoszą się bezpośrednio do ogrodów działkowych. Ich terenów nie wskazano jako wyłączonych z użytkowania w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31.03.2020.

Na gruncie prawa działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Ograniczenia dotyczą zakazu przebywania na działkach dla osób spoza najbliższej rodziny, zabronione jest wspólne biesiadowanie, grillowanie. Należy ograniczyć do minimum przebywanie na działce jeżeli nie jest to konieczne, zachowaniu szczególnej ostrożności w dotarciu na działkę jak również powstrzymywanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Postępujmy odpowiedzialnie, tylko wtedy mamy szansą za zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych na działce.

Zarząd ROD “OŚWIATA”

Ogłoszenie

W związku z decyzją Prezydenta Wrocławia o zakazie podstawiania kontenerów na odpady zielone Zarząd Ogrodu informuje, że dostępne są worki, które można pobierać na działce nr 146.

Worki z odpadami należy składować w miejscu wyznaczonym – obok pojemników przy reklamie.

Jednocześnie przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka. W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o o gospodarowaniu i składowaniu odpadów, która weszła w życie w tym roku. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłowe segregowanie i składowanie odpadów a co za tym idzie kary finansowe. Jeżeli w poszczególnych kontenerach będą znajdowały się odpady, które nie powinny się tam znaleźć będą nakładane kary finansowe sięgające trzykrotnej opłaty. Dlatego apeluję, aby zwracać uwagę na działkowców, dla których nie ma żadnych norm i zasad narażając Nas wszystkich na dodatkowe koszty. Nie zostawiajmy również śmieci obok kontenerów jeżeli są pełne. Musimy mieć świadomość, że nie tylko działka jest dla nas najważniejsza, ale również cały ogród musimy traktować jako dobro wspólne.

Zarząd ROD “OŚWIATA”

Spalanie odpadów w ogrodzie

Szanowni działkowicze, nadszedł okres porządków w ogrodach – grabimy, sprzątamy, zabezpieczamy roślinność na zimę. Niestety
wielu działkowców w tym okresie spala odpady na działce. Powoduje to, że nad ogrodami, nad miastem unoszą się kłęby dymu a działkowcy zamiast dbać o środowisko przyczyniają się do powstawania smogu. Wielokrotnie w ogrodach interweniują służby.

Pamiętajmy, że na terenie ogrodów działkowych obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów (w tym odpadów „zielonych”).
Podstawa prawna:
Art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: „ Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

Ogłoszenie

Szanowni Działkowcy,

Od dnia 01.10.2019 roku wjazd na parking będzie możliwy wyłącznie dla działkowców posiadających pilot do otwierania bramy. Zainteresowani mogą nabyć pilot w biurze zarządu.

Koszt pilota zgodnie z uchwałą nr 14/2019 z dnia 22.04.2019r Walnego zebrania wynosi 50 zł.

Zielona Rzeczpospolita – Wiosna w ROD 2018 – Walne zebrania

Serdecznie zachęcamy do przeczytania najnowszego numeru “Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna w ROD 2018 – Walne zebrania,

w którym można przeczytać o m.in.: o rejestracji znowelizowanego statutu PZD, opłatach za wodę wg nowego prawa wodnego,
stanowisku PZD w spr. projektu ustawy reprywatyzacyjnej i pracach na nowelizacją Regulaminu ROD.

Link do pobrania – “Zielona Rzeczpospolita”

 

 

Informator działkowca – maj 2018

W tym tygodniu do ROD w całej Polsce oraz okręgowych zarządów PZD trafi majowy numer Informatora Działkowca. Wśród najważniejszych informacji m. in.: projekt tzw. specustawy mieszkaniowej zagrożeniem dla ROD i działkowców; nowe prawo wodne; dlaczego warto uczestniczyć w walnym zebraniu, dokumenty z jakimi członek ROD ma prawo zapoznać się przed walnym zebraniem, Otwarty Program Rozwoju ROD, opieka nad działką podczas nieobecności działkowca, stanowisko PZD w sprawie wyborów samorządowych oraz najnowsza oferta sklepu “działkowiec”. Zachęcamy do czytania!

 

Informator do pobrania – Informator działkowca maj 2018