Ogłoszenie

Szanowni Działkowcy,

Od dnia 01.10.2019 roku wjazd na parking będzie możliwy wyłącznie dla działkowców posiadających pilot do otwierania bramy. Zainteresowani mogą nabyć pilot w biurze zarządu.

Koszt pilota zgodnie z uchwałą nr 14/2019 z dnia 22.04.2019r Walnego zebrania wynosi 50 zł.