Ogłoszenie

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia 2020 przez Redaktor

W związku z pojawiającymi się pytaniami działkowców odnośnie przebywania na działce, Zarząd Ogrodu informuje, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formowania wniosku, oby obowiązywał zakaz przebywania na działce. Obostrzenia wprowadzone przez władze państwowe nie odnoszą się bezpośrednio do ogrodów działkowych. Ich terenów nie wskazano jako wyłączonych z użytkowania w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31.03.2020.

Na gruncie prawa działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Ograniczenia dotyczą zakazu przebywania na działkach dla osób spoza najbliższej rodziny, zabronione jest wspólne biesiadowanie, grillowanie. Należy ograniczyć do minimum przebywanie na działce jeżeli nie jest to konieczne, zachowaniu szczególnej ostrożności w dotarciu na działkę jak również powstrzymywanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Postępujmy odpowiedzialnie, tylko wtedy mamy szansą za zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych na działce.

Zarząd ROD “OŚWIATA”