Walne zebranie

W związku z panującą epidemią, a co za tym idzie wprowadzonymi obostrzeniami min. dotyczące zgromadzeń,  Zarząd Ogrodu mając na uwadze zdrowie i życie działkowców podjął uchwałę o nie przeprowadzaniu  walnego zebrania sprawozdawczego w bieżącym roku.

Zgodnie z uchwałą nr. 4/2020 z dnia 25/06/2020r. Krajowej Rady opłaty za użytkowanie działki są obowiązujące w wysokości uchwalonej na Walnym Zebraniu w roku 2019.

Zarząd ROD