Zasady składowania odpadów

Ostatnia aktualizacja 16 kwietnia 2021 przez Redaktor

Szanowni Działkowicze,

Na terenie naszego ogrodu obowiązują następujące zasady składowania odpadów :

 1. Bezwzględna segregacja odpadów
 2. Zakaz składowania odpadów przy kontenerach
 3. Zakaz składowania odpadów pochodzących z uporządkowania działki lub altany np. gruz, krzesła, deski, kanapy, itp.
 4. Zakaz składowania skoszonej trawy, wyplewionych chwastów itp. – Są to odpady zielone, które należy gromadzić na kompostowniku, w który zgodnie z regulaminem musi być wyposażona działka.
 5. Na odpady typu – gałęzie, krzewy będzie dostępny kontener w miesiącach :
  • 26-30 czerwca
  • 28-31 sierpnia
  • 27-31 października

W stosunku do osób nie stosujących się do wymienionych zasad będą wyciągane konsekwencje regulaminowe włącznie z pozbawieniem prawa dalszego użytkowania działki.

Zarząd ogrodu