W skład zarządu ROD “OŚWIATA” wchodzą :
  •  Prezes Zarządu : Karol Pacanowski
  •  V-ce Prezes Zarządu : Ryszard Wojciechowski
  •  Sekretarz Zarządu : Irena Majcher
  •  Skarbnik Zarządu : Elżbieta Sowula
  •  Członek Zarządu : Kazimierz Kałmucki
W skład komisji rewizyjnej ROD “OŚWIATA” wchodzą :
  •  Przewodniczący : Zenon Socha
  •  Z-ca przewodniczącego : Stanisława Sekunda
  •  Sekretarz : Barbara Piekarek