Ustawa o ROD

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

 

Ustawa o ROD – pełny tekst.