Opłaty 2024

Elementy składowe opłaty za użytkowanie działki :

  • składka członkowska                   –   0,00 zł
  • opłata ogrodowa                           –   0,00 zł
  • wykaszanie alejek                         –   0,00 zł
  • opłata wodna                                 –  0,00 zł
  • opłata za wywóz nieczystości     –  0,00 zł 
  • opłata energetyczna                     –  0,00 zł 

Biuro Zarządu ROD “OŚWIATA” czynne jest w środy w godzinach 17:00 – 19:00.

Opłaty można dokonywać na konto bankowe :

Bank PKO BP

13 1020 5242 0000 2802 0362 1430

Zarząd ROD “OŚWIATA”